ทิศตะวันออก – ติดกับที่ดินเปล่าและหมู่บ้านข้างเคียงประเà¸�… Read More